ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΣΟΝΤΕΣ . Ήδη από την δεκαετία του 1970 ο όρος λαϊκός σινεμά εκχυδαϊστηκε και προσδιόριζε, σχεδόν αποκλειστικά την πορνογραφική ταινία ή αλλιώς τσόντα (ο όρος παράγεται από τον Ιταλικό ρήμα giungere>μτχ: giunta και σημαίνει: προσθήκη, συμπλήρωμα, εμβολή). Ο όρος τσόντα χρησιμοποιήθηκε, γιατί οι πρώτες πορνογραφικές σκηνές παρουσιάστηκαν εμβόλιμες σε φιλμ με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο.


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΣΟΝΤΕΣ